Handelsbetingelser

FORBEHOLD OG PRISER
Vi forbeholder os retten til at ændre priser uden varsel. Alle priser på disse sider er opgivet excl. moms, da foreningen er momsfritaget. Vi tager forbehold for tryk-/tastefejl.

BETALING
1. kontingentopkrævning sker ved indbetaling på Mobilepay som skal betales straks efter indmeldelsen. Herefter opkræves kontingent halvårligt (januar og juli) via BetalingsService.
Det er en forudsætning for at kunne fortsætte som medlem at man tilmelder sig BetalingsService.

FORTRYDELSESRET
Der er ikke fortrydelsesret. Og der refunderes ikke penge efter tilmelding. Dog kan der i tilfælde af længerevarende sygdom gøres undtagelser i form af godskrevet kontingent til næste sæson.

REKLAMATIONSRET
Da der ikke er tale om fysiske produkter med ydelser, er du ikke omfattet af en reklamationsret. Du kan dog klage til bestyrelsen, hvis der er omstændigheder, du er uenig i. Alle klager vil blive behandlet i bestyrelsen, hvorefter du vil få en tilbagemelding.

MEDLEMMETS ANSVAR
Kolding Roklub forbeholder sig ret til at spærre medlemmets adgang til siden ved manglende betaling,og hvis der sker misligehold af klubbens ejendom eller forenings-systemet. Der vil ikke blive udbetalt kompensation til medlemmet ved evt. spærring.

NØGLEBRIK
Senior medlemmer modtager ved indmeldelse en nøglebrik som benyttes til at få adgang til klubbens lokaler og materiel. Mister medlemmet nøglebrikken, eller bliver den ødelagt, så den ikke længere kan benyttes, kan en ny bestilles hos husforvalteren. Dette koster dog 150,00 kr. som betales på MobilePay.
Ved udmeldelse returneres nøglebrikken til husforvalteren.