Sponsorudvalg

Kolding Dameroklub

Anne Grønnegård
Anne Grønnegård
+4529119492
1004anngr@gmail.com
Bertha Kjær Flensborg
Bertha Kjær Flensborg
+4521971316
berthaflensborg@gmail.com
Lene Kiltang
Lene Kiltang
+4522695043
lkiltang@gmail.com
Lisbeth Højmark
Lisbeth Højmark
+4560169948
lisbethhoejmark@gmail.com
Tove Stockmarr
Tove Stockmarr
+4561466574
stockmarr@profibermail.dk

Kolding Roklub

Finn K. Møller
Finn K. Møller
21704877
finn.lene@live.dk
Torben Birkelund Damsø
Torben Birkelund Damsø
+4550964781
damso@stofanet.dk

Begge roklubbers drift er afhængig af sponsorstøtte og andre støttemidler.

Derfor arbejder et udvalg i hver klub løbende med at ansøge om midler og med at skaffe og bevare en god kontakt med interesserede sponsorer.