Sponsorudvalg

Kolding Dameroklub

Anne Grønnegård
Anne Grønnegård
29119492
1004anngr@gmail.com

Kolding Roklub

Finn K. Møller
Finn K. Møller
+4521704877
finn.lene@live.dk
Torben Birkelund Damsø
Torben Birkelund Damsø
+4550964781
damso@stofanet.dk

Begge roklubbers drift er afhængig af sponsorstøtte og andre støttemidler.

Derfor arbejder et udvalg i hver klub løbende med at ansøge om midler og med at skaffe og bevare en god kontakt med interesserede sponsorer.