Hvorfor en sammenlægning

Spørgsmålet om en sammenlægning af Kolding Roklub og Kolding Dame Roklub har mange gange i årenes løb været drøftet, dog uden konkrete tiltag.

Da der i 2019/2020 blev kigget på forslag til nybyggeri, blev det efter møder, udvalgsarbejde og i samråd med Dansk Forening for Rosport tydeligt, at for at sådan et projekt skal lykkes, må klubberne stå endnu tættere sammen - altså en sammenlægning.

Efter positiv tilbagemelding fra begge klubbers generalforsamlinger i 2021, blev der nedsat arbejdsgrupper, som siden har arbejdet på at harmonisere vedtægter og roreglement, og i samarbejde med Kolding Kommune og roforbundet har der desuden været set på økonomien, såvel som det juridiske, bådparkerne og værdier, og efter generalforsamling i starten af 2023 var sammenlægningen en realitet.

 

 

Resultat af KR afstemning

Tirsdag den 27. september afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Kolding Roklub med afstemningen om eventuel sammenlægning med Kolding Dame Roklub.
Med 53 ja stemmer for og 4 nej imod var det et stort flertal som siger ja tak til dette.

Resultat af KDR afstemning

Tirsdag den 4. oktober afholdtes der en ekstraordinær generalforsamling i Kolding Dame Roklub med afstemningen om eventuel sammenlægning med Kolding Roklub. 
Med 66 stemmer for og en enkelt blank stemme var det en kæmpe forløsning at få medlemmernes store opbakning til projektet.