Ronet Syd

Ronet Syd består af 16 roklubber fra Fanø Roklub i vest til Strib Ro- og Kajak klub i øst.
Netværket mødes kvartalsvis for at diskuterer emner af fælles interesse. Jytte Madsen deltager i disse møder.
Desuden arrangeres der fælles arrangementer.
I sommerhalvåret arrangeres der Madpakketure. Det er Jytte Madsen der er kontaktperson for disse.
Om vinteren skiftes roklubberne til at arrangere månedlige konkurrencer i ergometer, de såkaldt Lillebæltsdyster. Her er Erik Simonsen vores kontaktperson.