DO'S       

DON'TS          

QUOTES

Ro - det hedder at RO. Spørg derfor: 

" Vil du med ud at ro?"

Man ror en tur, fordi det foregår i en robåd. Jo før du får dette implementeret i dit sprog, jo bedre!

Spørg ALDRIG: "Vil du med ud at sejle?”

"Vi ser ikke tingene, som de er,

men som vi er."

Anais Nin 

Lyt til andre klubmedlemmers velmente råd og vejledning.

Tro ikke, at alle råd er enslydende - roere har lært at ro på forskellige tidspunkter, og der er ikke altid kun ét svar

- snup den vejledning DU kan bruge.

"Hvis det eneste værktøj, du ejer, er en hammer, begynder ethvert problem at ligne et søm."

Abraham Maslow

Spørg, når noget undrer dig,

og kom frem med dine ideer og forslag.

Afvent ikke, at andre i klubberne da må kunne se, at du har behov for dit eller dat.

"Ydmyghed består ikke i at fornægte sig selv,

men i at vedkende sig sin handling."

Antoine de Saint-Exupery

Bidrag

med det du kan

til klubbernes liv og drift.

Mange bække små...

Sig ikke ja til opgaver,

som du ikke kan forene med dit liv

- der er respekt for, at du prioriterer indhold

og omfang af dit frivillige arbejde. 

 "Skjul ikke dine evner. De er dig givet for at blive brugt. Til hvad nytte er et solur i skyggen?"

Benjamin Franklin

"Lykke er den bevidsthedstilstand, der kommer af at præstere i overensstemmelse med sine værdier."

Ayn Rand 

Sig STYRBORD side

Sig BAGBORD side

- omtal aldrig bådens højre side

- omtal aldrig bådens venstre side 

“Fri vilje består i evnen til glad at gøre det,

jeg må gøre.”

Carl Gustav Jung 

... her kommer måske flere gode råd om klubkultur

hen ad vejen :-)  

   

 

ROKLUBBERNES KULTUR SKABER VI