Kommandoer 2

Kommandoer til at starte roning eller skodning

"Til roning klar"

Roerne kører langsomt frem og er klar til at begynde roningen.

"Ro væk"

Roningen påbegyndes og skal fortsættes indtil styrmanden giver en ny kommando

"Til skodning klar"

Roerne trækker årehåndtaget ind til brystet og vender årebladet 'baglæns'

"Skod væk"

Roerne sætter årerne i vandet og trykker håndtaget fremad. Skodningen skal fortsættes indtil styrmanden giver en ny kommando

Kommandoer til at ændre fart eller standse

"Vel roet" eller
"Det er vel"

Roningen skal straks ophøre og roerne skal sætte sig i vel-roet stilling.
Kommandoen skal falde i slutningen af rotaget.

"Småt roning"

Roerne fører årerne let gennem vandet med samme kadence som før, men trækket er svagere, således at båden netop har styrefart.

"Fuldt træk"

Alle roere skal igen trække lige kraftigt. Bruges til at ophæve "småt roning".

"Sæt i"

Roerne sænker årebladet ned under vandet. Årebladet holdesvandret så det fanger vandet og bremser båden blidt.
Styrmanden skal sikre sig at roerne har strakte arme og ben!
Hvis der er tid, skal man først kommandere "vel roet" og "klar til at sætte i".
Hvis båden ikke bremser hurtigt nok, kan man straks følge op ved at kommandere "sæt hårdt i".

"Sæt hårdt i"

Roerne sænker årebladet ned under vandet. Årebladet holdeslodret så det bremser båden hårdt.
Styrmanden skal sikre sig at roerne har strakte arme og ben!
Hvis der er tid, skal man først kommandere "vel roet" og "klar til at sætte hårdt i".