Kurser

Som medlem af klubberne har man rig mulighed for at få både kort- og langtursstyrmandsret, når man har fået den fornødne erfaring.

 

Korttursstyrmandskurser afholdes årligt i klub-regi – ofte i marts måned.

 

Man kan også uddanne sig til ro-instruktør, klubtræner eller ergometerinstruktør. 

 

Du er altid velkommen til at drøfte mulighederne med klubbens instruktører samt rochefen.

 

Både for dig og for din klub er det en fordel, at mange roere er uddannede.

 

Praktisk prøve

Daglig rofarvand - beskrivelse

Daglig rofarvand for roklubberne i Kolding

Langtursstyrmandskurser, instruktørkurser, outriggerkurser osv. finder sted i DFfR-regi:

Dansk Forening for Rosport - Uddannelse

Tilmelding via roportalen