Roning for seniorer

Faste rotider i klubben

Gennem hele sæsonen er der fælles ro-aftener mandag og onsdag. Her møder du altid en såkaldt rovagt, som er ansvarlige for at sætte bådhold, alt efter medlemmernes ønsker om kort/lang tur, hygge-/sved-på-panden. Den aktuelle sæsonplan og en oversigt over rovagterne ses i aktivitetskalenderen.  Du er på fælles roaftener sikker på at komme på vandet, selvom du ikke på forhånd har en aftale med nogen. Det samme gælder lørdag morgen, hvor de der gerne vil på en kort morgentur mødes omklædte kl. 8 og ror cirka 10 km. 

Som medlem af klubberne, kan man i princippet tage ud og ro lige, når man har lyst. Det kræver dog, at man er frigivet i den pågældende bådtype, og at man har en styrmand med i de bådtyper, hvor det er påkrævet.

I løbet af sæsonen bliver der arrangeret diverse dags- og langture. Ferielangture tilbydes også såvel i klubregi som i Dansk Forening for Rosport (DFfR).

Rosæsonen starter, når sommertid begynder og slutter, når der skiftes til vintertid. Traditionen tro inviterer klubberne til henholdsvis standerhejsning og standerstrygning og klubbernes flag/standere vajer hele den aktive rosæson ved klubberne.

Nogle roklubber tilbyder også roning om vinteren. Dette gælder dog ikke roklubberne i Kolding, med mindre der bliver taget stilling til at forlænge sæsonen, og pontonerne bliver liggende.

 

Dagsture

I løbet af sæsonen arrangerer roudvalget og medlemmer af klubben dagsture, typisk i weekender og på helligdage. Turene bliver som regel annonceret med opslag med tilmelding på hjemmesiden og/eller på opslagstavlerene i klubberne.

En dagstur adskiller sig fra den almindelige daglige roning ved at være noget længere, nogle gange foregår turen i dagligt ro-farvand, andre gange er der tale om en langtur, hvor man ror udenfor dagligt rofarvand. Der indlægges opsamlingspauser på ruten, og man finder et sted at gå i land og spise sin medbragte mad, så alle kan være med. Mange af disse ture starter om morgenen/formiddagen og strækker sig til sidst på eftermiddagen. Hygge og samvær er i højsædet.  

Alle er velkomne til at tage initiativ til at arrangere dagsture for klubbens medlemmer, når blot styrmandsreglerne overholdes.

 

Kaproning

Både regionalt og i Dansk Forening for Rosports regi afholdes der året igennem regattaer i de forskellige bådtyper. En del roere holder af at træne sig op til disse konkurrencer. Måske er det også noget for dig, hvis du har lyst til at ro stærkt og træne målrettet.

 

Klubaftener

Gennem hele året er der klubaften onsdage. Her har et par klubmedlemmer ansvar for at servere kaffe/te og typisk brød med pålæg og ofte lidt kage - alle betaler et beskeden beløb for dette. Klubaftenerne  er fælles for begge klubber og foregår hver anden onsdag i herreklubben og hver anden onsdag i dameklubben.

Klubaftenerne giver god mulighed for at lære flere i klubberne at kende. Det er også typisk på disse aftener, at diverse ture og andre arrangementer bliver annonceret.

 

Shared By: stepanyuk 10-09-2009