Rofarvand og ture

Det daglige rofarvand strækker sig fra en linje mellem Løverodde og Strandparken ved Skærbæk i den ene ende og et stykke op i Kolding Å i den anden.

Klik her for en detaljeret beskrivelse af daglig rofarvand! 

Kort-ture er benævnelsen for alle ture, der foregår i det daglige rofarvand, og her er der mindst én korttursstyrmand i hver båd (undtaget herfor er scullere som alle frigivne roere må ro i, også uden korttursstyrmandsret).

Eksempler på korte ture

 

Lang-ture er benævnelsen for alle ture, hvor man ror uden for det daglige rofarvand, og her er der mindst én langtursstyrmand i hver båd. Langture foregår udelukkende i inriggere eller coastelbåde, og det kræves, at man har fået en tilladelse til turen i klubben – kaldet en langtursbevilling bevilling (undtaget herfor er roning op til Plovfuren, da dette ikke kræver bevilling). Man kan altså ro langture med udgangspunkt i roklubberne i Kolding eller med udgangspunkt i andre roklubber, såvel nationalt som internationalt.

Eksempler på lang-ture